Müügitingimused

Üldtingimused
Müügitingimused kehtivad 3Tech.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja LEGETECH OÜ (edaspidi 3Tech.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. 3Tech.ee veebipoest toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. 3Tech.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse 3Tech.ee veebilehel.

Müügilepingu jõustumine
3Tech.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. 3Tech.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest LEGETECH OÜ arvelduskontole. 3Tech.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad
Kõik 3Tech.ee veebipoes olevad hinnad on esitatud eurodes ja nendele ei lisandu käibemaksu. 3Tech.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise hetkel. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank, Citadele, Revolut, N26 pangalink; Kniks kinkekaart; Inbank “jaga osadeks”, Inbank “maksa järgmisel kuul”. Klient maksab tellimuse kinnitamiseks 100% tellimuse summast või vastavalt Inbanki poolt pakutava osadena tasumise teenuse tingimustele. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool 3Tech.ee veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. 3Tech.ee ei oma ligipääsu kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele. 3Tech.ee on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kohaletoimetamine
Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib 3Tech.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle meie logistikapartneritele. 3Tech.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama 3Tech.ee-d koheselt enne kauba kohaletoomist. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. 3Tech.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele, kus kahjustusi on saanud tooted, kuid mitte tootepakendid, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

Tagastamisõigus
Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja avamata orginaalpakendis. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Avatud pakendiga tooted tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele tooted, mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida. Kauba tagastamiskulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup. Kauba tagastamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus e-posti aadressile pood@3tech.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest.

Pretensioonid
Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama 3Tech.ee-d probleemist e-posti aadressil pood@3tech.ee ning esitama järgmise informatsiooni: Kliendi nimi, toote nimi, kontaktandmed, arve või tellimuse number ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2 kuu jooksul pärast defekti avastamist. 3Tech.ee ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile.

3Tech.ee ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

Vastutus ja vääramatu jõud
3Tech.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab 3Tech.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 3Tech.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida 3Tech.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Privaatsus
3Tech.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku 3Tech.ee-le enda isikuandmete töötlemiseks. 3Tech.ee kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ainult ostutellimuste täitmiseks ning kauba Kliendile saatmiseks. 3Tech.ee edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõttele ainult kauba kohaletoimetamiseks.

3Tech.ee saadab Kliendi e-posti aadressile uudiskirju ning pakkumisi ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades 3Tech.ee veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada pood@3tech.ee vahendusel või järgides pakkumisi sisaldavas e-postis toodud juhiseid.

Muud tingimused
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. 3Tech.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Ostukorv